Werkplekonderzoek

Wanneer sprake lijkt te zijn van zwembadgebonden gezondheidsklachten begint het onderzoek meestal met het stellen van de medische diagnose. Of de klachten verklaard kunnen worden door de arbeidsomstandigheden, en zwemwater in het bijzonder, kan alleen vastgesteld worden door evaluatie van de bestaande )meet) gegevens, overleg met de plaatselijke deskundigen en inspectie van de klinisch arbeidsgeneeskundige. De kosten van het werkplekonderzoek hangen af van het benodigd aantal uren hiervan van de klinisch arbeidsgeneeskundige. 

 

Contact

Jan G. Bakker, MD
klinisch arbeidsgeneeskundige ( Coordinator )

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC
consulent ArbeidsDermatologisch Centrum VUmc
GSM-0654-693836
jan.g.bakker@amc.nl