Skip to main content

De richtlijn: Veilig zwemmen na Coronatijd

Bij het optreden van gezondheidsklachten in zwembaden kunt u altijd contact opnemen met de Zwembadpoli. Maakt niet uit of het klachten van zwemmers, personeel, bezoekers of verenigingen zijn, als ze het zwembad gerelateerde gezondheidsklachten zijn, dan kan de Zwembadpoli daarbij adviseren.

Blijf gezond en blijf vooral zwemmen, want van zwemmen word je vitaal.

Na verschillende besmettingsgolven is de Coronapandemie inmiddels op zijn retour. We hebben de afgelopen jaren verschillende varianten van het Coronavirus voorbij zien komen in elkaar opvolgende en overtreffende besmettingsgolven. Gelukkig hebben we daarbij het hoofd boven water kunnen houden en is code zwart aan ons voorbij gegaan. Toch is het goed om stil te staan bij de velen die deze pandemie niet overleefd hebben, de nabestaanden die dierbaren verloren hebben en de mensen die hier langdurige gezondheidsklachten aan over gehouden hebben. Ook op het mentale vlak heeft deze pandemie zijn sporen nagelaten bij kinderen, jongeren, getroffen ondernemers en zorgmedewerkers.

Toch is er ook reden voor blijdschap als op 25 februari 2022 de meeste coronamaatregelen vervallen. De bewegingsruimte die we zo lang hebben moeten missen komt weer terug. De verplichte 1.5m verdwijnt helemaal, het coronatoegangsbewijs hoeft alleen nog getoond te worden bij grote evenementen en het dragen van een mondkapje is alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en op luchthavens. 

De richtlijn Zwemmen in coronatijd, hygiëne en desinfectie in badinrichtingen is geschreven om zwembaden te adviseren over desinfectie, ventilatie en schoonmaak. Met als belangrijkste doel het borgen van hygiëne en desinfectie in badinrichtingen in Coronatijd. Daar waar de maatregelen opgevolgd zijn, zijn geen gevallen gemeld van Coronabesmettingen in zwembaden. Nu alle maatregelen vervallen breekt voor zwembaden een periode aan dat we weer terug kunnen naar de oude situatie. Dus gewenste waardes van het vrij chloor, de zuurgraad en de instellingen van de ventilatie kunnen terug naar de oude instellingen.

Er blijft eigenlijk nog maar één maatregel over. Deze gold eigenlijk ook al vóór Coronatijd, maar zat niet ingebakken in ons DNA. Het lijkt dus dat we deze maatregel in coronatijd geleerd hebben. Deze regel is; “blijf thuis als je ziek bent en ga pas weer zwemmen als de gezondheidsklachten verdwenen zijn”. Voor ziekteverschijnselen zoals diarree geldt zelfs het advies om tot twee weken na het verdwijnen van de klachten niet te gaan zwemmen. Dit advies gold ook al vóór Coronatijd, maar de pandemie heeft ons gewezen op de noodzaak van deze maatregel. 
Bij het optreden van gezondheidsklachten in zwembaden kunt u altijd contact opnemen met de Zwembadpoli. Maakt niet uit of het klachten van zwemmers, personeel, bezoekers of verenigingen zijn, als ze het zwembad gerelateerde gezondheidsklachten zijn, dan kan de Zwembadpoli daarbij adviseren.

De auteurs van de richtlijn danken nogmaals dank alle partijen die een financiële bijdrage geleverd hebben aan de wetenschappelijke onderzoeken die we in Coronatijd voor de zwembranche uitgevoerd hebben. Dank ook aan de zwembaden die hier fysiek aan meegewerkt hebben.

Blijf gezond en blijf vooral zwemmen, want van zwemmen word je vitaal.