Werkplekonderzoek

Wanneer sprake lijkt te zijn van zwembadgebonden gezondheidsklachten begint het onderzoek meestal met het stellen van de medische diagnose. Of de klachten verklaard kunnen worden door de arbeidsomstandigheden, en zwemwater in het bijzonder, kan alleen vastgesteld worden door evaluatie van de bestaande )meet) gegevens, overleg met de plaatselijke deskundigen en inspectie van de klinisch arbeidsgeneeskundige. De kosten van het werkplekonderzoek hangen af van het benodigd aantal uren hiervan van de klinisch arbeidsgeneeskundige. 

 

Contact

Jan G. Bakker, MD
klinisch arbeidsgeneeskundige

Zwembadpoli
consulent ArbeidsDermatologisch Centrum
Amsterdam UMC
GSM-0654-693836
janbakker.amc@gmail.com