Skip to main content

Het verstaan van spraak in rumoer

Bij het verstaan van spraak in rumoer (zwembaden !) blijken twee domeinen van verwerking een relevante rol te spelen, namelijk de temporele resolutie van het gehoor en cognitieve vaardigheden van het brein.

Hoe goed iemand spraak kan verstaan in een rumoerige omgeving is afhankelijk van een complexe combinatie van factoren. Dit concludeerde onderzoekster Jana Besser in haar proefschrift "The Connected Ear. Influences of Cognitive and Auditory-Temporal Processing on Speech Understanding in Adverse Conditions" waarmee ze op 11 juni 2015 promoveerde bij VUmc.

De mate waarin iemand in staat is om goed te luisteren in een rumoerige omgeving hangt af van een groot aantal factoren. Voor een aantal factoren heeft Jana Besser onderzocht in welke mate zij een rol spelen en hoe zij onderling samenhangen. Besser heeft de invloed van cognitieve factoren (vaardigheden van het brein), gehoordrempels (standaard uitslag van een hoortest) en andere auditieve vaardigheden bestudeerd bij mensen van verschillende leeftijden waarvan sommige slechthorend waren, en sommige niet.

De bijdrage van het brein werd onderzocht door algemene cognitieve vaardigheden, het verbale werkgeheugen, de informatieverwerkingssnelheid en het kunnen aanvullen van ontbrekende stukjes tekst te meten. Besser heeft ook onderzocht welke rol het soort stoorgeluid hierbij speelt, of het bijvoorbeeld om een betekenisloze ruis gaat of om spraak.

De resultaten laten zien dat beide verwerkingsdomeinen van spraak, temporele resolutie van het gehoor en cognitieve verwerking, een relevante bijdrage leveren aan het verstaan van spraak in rumoer. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de aan- of afwezigheid van gehoorverlies en van het soort stoorgeluid. "Hoe goed iemand spraak kan verstaan in rumoer blijkt afhankelijk te zijn van een complexe combinatie van factoren. De leeftijd van de luisteraar, de gevoeligheid van het gehoor, de luisteromstandigheden en de ruimtelijke opstelling van de geluidsbronnen bepalen samen hoe goed iemand in staat is om spraak in rumoer te verstaan", aldus Besser.De inzichten van het onderzoek van Besser dragen bij aan een betere inschatting van de factoren die bij de revalidatie van slechthorenden een rol kunnen spelen.