Welkom bij de Zwembadpoli.nl

De Zwembadpoli werkt samen met de poliklinieken van Amsterdam UMC. Deze polikliniek is bedoeld voor mensen die door hun beroep gezondheidsklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden. Meestal betreft het acute klachten van de huid, de ogen en de longen. Daarnaast beoogt deze poli een vraagbaak te zijn voor het management van zwembaden, voor bestuurders van gemeente en provincies, voor zwembadinstallateurs, waterlaboratoria en artsen.

Waarom is deze poli opgericht?

Ervaringen van de laatste jaren leren dat regelmatig zwembaden gesloten worden in verband met gezondheidsklachten van bezoekers en zweminstructeurs zonder dat duidelijk is wat de oorzaak is. Dit leidt tot onnodige en hoge kosten. Vaak ontbreekt het bij de geraadpleegde deskundigen en artsen aan de benodigde kennis om oplossingen te bieden.

Wat kan deze poli voor u betekenen?

Wanneer huisarts, bedrijfsarts, GGD-arts of specialist de gezondheidsproblemen niet kunnen oplossen kan men bij ons gratis advies vragen via de Bel me terug. Indien nodig kunnen medewerkers verwezen worden voor nader onderzoek. Snelle hulp kan ook geboden wanneer sluiting van het zwembad dreigt door gezondheidsproblemen bij  bezoekers.