Skip to main content
Submitted by redactie on June 25, 2021

Achtergrond
Bij de veroudering van hypochloriet (in de opslagtanks) ontstaat chloraat. Zowel bij de toepassing van chloorbleekloog als bij gebruik van zoutelektrolyse kan chloraat vorming optreden. Chloraat is een giftige stof die de hormoon productie vanuit de schildklier verstoort. Niet direct levensbedreigend of kankerverwekkend, maar toch heel vervelend als je daaraan blootgesteld wordt.

Advieswaarde
In het kader van de Omgevingswet is chloraat een van de nieuwe parameters voor zwembaden. RIVM heeft berekend welke blootstelling voor de verschillende typen gebruikers van zwembaden (zwemmers en personeel) acceptabel is. Op basis daarvan is de in de Omgevingswet de norm van 30 mg/L vastgesteld. In coronatijd gebruikt de Zwembadpoli deze norm als advieswaarde voor chloraat in zwembaden. Als de concentratie van chloraat beneden de 30 mg/L blijft zijn er geen gezondheidseffecten te verwachten, ook niet bij langdurige (levenslange) blootstelling. Gezien het niet acute effect van chloraat heeft RIVM aangegeven dat een kort durende overschrijding van de chloraat norm acceptabel is. Bij de eerst volgende bemonstering moet de concentratie dan weer aan de advieswaarde voldoen. Hierbij is RIVM er vanuit gegaan dat stijgingen van chloraat zeer langzaam gaan en extreme overschrijdingen van de norm daardoor niet voorkomen. Als extreme overschrijdingen zich toch voordoen zal met de betreffende GGD overlegd moeten worden welke stappen ondernomen moeten worden. Directe sluiting of informeren van zwemmers kunnen dan aan de orde zijn. De Zwembadpoli kan hierbij een adviserende rol spelen.

Chloraat in coronatijd
In coronatijd is het chloorverbruik bij de zwembaden veel lager. Het hypochloriet staat daardoor langer opgeslagen in de tanks en het verouderingsproces gaat dan ook verder door. Dit is ook de reden dat in de richtlijn “Veilig zwemmen in coronatijd” is opgenomen dat de chloraat concentratie elk kwartaal gemeten moet worden in het zwembadwater.

Onderzoek
De Zwembadpoli en de TUDelft doen onderzoek naar zwemmen in coronatijd, het zogenaamde Medisch Monitoring Onderzoek. Tijdens dit door de zwembranche gefinancierde onderzoek is een overschrijding van de advieswaarde voor chloraat geconstateerd. 

Dringend advies
De Zwembadpoli en de TUDelft doen opnieuw een oproep aan zwembaden om in coronatijd chloraat te meten. Dit hoeft alleen in de hoofdsystemen gemeten te worden, dus niet in de geschakelde baden. Chloraat is een langzame parameter één meting per kwartaal is daarom voldoende. Het is belangrijk om bij overschrijdingen te zoeken naar de oorzaak. De Zwembadpoli en de TUDelft kunnen daarbij helpen.

Prioriteit
De hoogste prioriteit hebben die zwembaden die gedurende de laatste lockdown, voor speciale doeleinden, in gebruik zijn gebleven, zoals zwembaden voor topsporters en therapiebaden.
 

Chloraat in Zwembaden