Voorbeelden

Chloraat in Zwembaden

Achtergrond
Bij de veroudering van hypochloriet (in de opslagtanks) ontstaat chloraat. Zowel bij de toepassing van chloorbleekloog als bij gebruik van zoutelektrolyse kan chloraat vorming optreden. Chloraat is een giftige stof die de hormoon productie vanuit de schildklier verstoort. Niet direct levensbedreigend of kankerverwekkend, maar toch heel vervelend als je daaraan blootgesteld wordt.

Levend lawaai

Zwembadpersoneel wordt dagelijks blootgesteld aan veel lawaai. Er blijken echter talrijke praktische manieren te zijn om de blootstelling tot aanvaardbare niveaus te reduceren. Vaak is een frisse blik het begin van een oplossing.

Herrie in het zwembad

Wie zoekt die vindt. Uit geluidsmetingen is bekend dat in binnenzwembaden hoge geluidsniveaus worden bereikt, bijvoorbeeld 97-102 dB (A) bij het populaire discozwemmen. Er zijn echter geen gegevens bekend van de omvang van lawaaischade bij zwembadpersoneel.

Zwembadperikelen

Huid- en slijmvliesklachten bij zweminstructeurs en bezoekers van gechloreerde zwembaden geven geregeld aanleiding tot (pseudo)epidemieën (Neering et al, 1977; Rycroft RJG, 1983; Loughney et al, 1998; Jacobs et al, 2007). De praktijk in Nederland wijst uit dat bij het oplossen van deze problemen de bedrijfsarts vaak niet wordt betrokken. De kans is dan echter groot dat op basis van onjuiste medische diagnoses, onjuiste conclusies getrokken worden met betrekking tot de oorzaak, met onjuiste interventies als gevolg. Twee voorbeelden: