Skip to main content
Submitted by redactie on January 15, 2015

Wie zoekt die vindt. Uit geluidsmetingen is bekend dat in binnenzwembaden hoge geluidsniveaus worden bereikt, bijvoorbeeld 97-102 dB (A) bij het populaire discozwemmen. Er zijn echter geen gegevens bekend van de omvang van lawaaischade bij zwembadpersoneel.

In een steekproef onder zwembad personeel is lawaaischade vastgesteld bij 17 van de 53 zwemonderwijzers die meer dan tien jaar minimaal twintig uur per week aan het bad werkzaam zijn geweest. Blootstelling aan het werkgebonden lawaai is de enige verklaring hiervoor (Schriemer et al. 2010).

Literatuur
Schriemer A, Kateman E, Sorgdrager B. Beroepsslechthorendheid bij zwemonderwijzers. Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 2010;18(1):16-20.

Herrie in het zwembad