Skip to main content
Medisch Monitoring Onderzoek in zwembaden in Coronatijd

Medisch Monitoring Onderzoek in zwembaden in Coronatijd

Na onderzoek naar ventilatie in zwembaden in 2020 hebben de Zwembadpoli en de TU Delft op verzoek van de Zwembranche in “Coronatijd” onderzoek verricht naar oa medische klachten van personeel en zwemmers en zwemwaterchemie. Het bleek dat veilig gezwommen kon worden in coronatijd, conform de spelregels van het RIVM en met lokale invulling hiervan en

zonder dat huid- en/of slijmvliesklachten ontstonden na verlaging van de pH en verhoging van het chloorgehalte. Chloraat bleek in coronatijd (fors) verhoogd te kunnen zijn. De hoogste waardes werden gevonden in zwembaden met chloorbleekloog dosering, maar ook zwembaden met andere desinfectiesystemen hadden hoge chloraat waardes.
De bevindingen staan weergegeven in het Medisch Monitoring Onderzoek.