Skip to main content

Opgeschorting van de invoering van het nieuwe zwembadbesluit

Invoering van de nieuwe wetgeving is opgeschort tot na de invoering van de Omgevingswet die in 2018 in werking moet treden. In de bijlagen vindt u de concept tekst van de nieuwe wetgeving en het voorgenomen wijzigingsbesluit.